Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης – Οδηγίες Χρήσης

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε οδηγίες σχετικά με την χρήση της Εφαρμογής Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης:Οδηγίες Χρήσης για τον ΙατρόΟδηγίες Χρήσης για τον Φαρμακοποιό