Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και παρατήρηση σχετικά με τη δράση της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Αρωγής στο τηλέφωνο 11 131.

Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας: